اصول طراحی برای مبتدیان

آیا تا به حال به یادگیری طراحی فکر کرده اید؟ آیا به دنبال یادگیری مبانی طراحی هستید؟ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

یادگیری طراحی در برخی مواقع روندی دلهره آور دارد، اما با این آموزش های مرحله به مرحله به سرعت این مراحل را طی خواهید نمود.
یک از مراحل اولیه ی طراحی آسان، تخصص در طراحی اشکال است.
مکعب، استوانه و کره  از اشکال پایه ای هستند که هر هنرمند باید برای دستیابی به درک بیشتر از طراحی یاد گرفته باشد.
این آموزش مرحله به مرحله برای مبتدیان شامل تمرین های طراحی آسان می شود که مهارت های شما را بهبود خواهد بخشید.