راهنمای هنرمندان برای طراحی در پرسپکتیو طراحی را از قرار دادن اجسام در پرسپکتیو بیاموزید

احتمالا همه ی ما این جمله را شنیده ایم که (یا حتی آن را گفته ایم): «این واقعا اجسام را در پرسپکتیو قرار می دهد».
پرسپکتیو به نسبت مرتبط است؛ وقتی از فاصله ی دورتر به تصویر نگاه می کنیم
و دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت، شاید همه چیز آنقدرها هم بد نباشد، یا شاید یک راه حلی وجود داشته باشد که قبلا به آن فکر نمی کردیم.
در دنیای هنر، پرسپکتیو به دیدگاه شما و ارتباط اجسام با یکدیگر، بستگی دارد.

تنها با این تفاوت که بیشتر به فضا مربوط است.
هنگامی که طراحی را می آموزید، اهمیت پرسپکتیو را خواهید دانست.
همه ی این ها به دیدگاه شما نسبت به جهان مربوط است.
دلیل ارتباط پرسپکتیو و ادراک
اگرچه اصول طراحی پرسپکتیو به نظر روشن و واضح است، اشکال نحوه ی ایجاد پرسپکتیو در اثر هنری بسیار زیاد می باشد.
در حقیقت، پرسپکتیو تقریبا مترادف ادراک به شمار می رود.
منظور این است که با به کارگیری اصول این تکنیک از درک خود در خصوص جهان اطراف در آثار هنری بهره خواهید برد.
قدرت تصورسازی در اختیار شما قرار گرفته است، توانایی اجبار بیننده به دیدن آنچه شما می بینید و مشخصا در نوک انگشتان شما قرار گرفته است.
می توانید نحوه ی درک هنر خود را تغییر دهید، همه ی این ها با درک اصول اولیه ی طراحی پرسپکتیو میسر خواهد شد.

شرایط خطی پرسپکتیو

عمق بصری از طریق پرسپکتیو خطی و محیطی، و همچنین استفاده از رنگ بیان می شود.
با پرسپکتیو خطی، عمق از طریق خطوط و اندازه و قرارگیری اشکال به دست می آید.
و اگرچه نقاشی در پیچیدگی متغیر هستند، اما اصطلاحات و تعاریف پایه ای که در این بخش گفته می شوند در خصوص همه ی طراحی های پرسپکتیو خطی صدق می کند.
افق خطی است که آسمان به زمین و یا آب مرتبط می شود.
ارتفاع افق بر روی نقطه ی محوشونده و همچنین سطح دید تاثیر می گذارد.
نقطه ی محوشونده جایی است که خطوط موازی به نظر در دوردست یکی شده اند.

در تصویر زیر، مشاهده می کنید که چگونه خطوط موازی جاده کاهش می یابد و به صورت بصری ادغام می شوند تا یک نقطه ی شونده در افق ایجاد کنند.
یک صحنه می تواند تعداد بی شماری نقاط محوشونده داشته باشد.
سطح زمین سطحی افقی زیر خط افق است که می تواند آب و یا خشکی باشد.
در تصویر زیر، سطح زمین یکدست است.
اگر شیب دار یا تپه ای باشد، نقطه ی محوشونده که توسط خطوط موازی مسیر ایجاد شده اند شاید در افق پدیدار نشده و ممکن است به نظر رسد که در یک سطح شیب دار قرار دارد.
خطوط متعامد خطوطی هستند که به نقطه ی محوشونده متصل می شوند؛ مثلا، خطوط موازی مسیرهای راه آهن.
کلمه «متعامد» در واقع به معنی زاویه ی درست است.
و به زوایای صحیح تشکیل شده توسط خطوط مانند گوشه مکعب که در پرسپکتیو قرار دارد، اشاره می کند.

نقطه ی برتری که که نباید با نقطه ی محوشونده اشتباه گرفته شود جایی است که از آن یک صحنه دیده می شود.
نقطه ی برتری تحت تاثیر جایگاه خط افق و همچنین نقاط محو شونده قرار می گیرد.