چگونه بازتاب های متالیک طراحی کنیم ؟

زمانی که نور به اشیای متالیک می تابد، ممکن است به شکلی عجیب بر روی یک جسم کناری بازتاب داشته باشد.
معمولا نوری که به جسم اول و دومی می تابد، درجات متنوعی از نور و سایه ایجاد می کند، اما نورهای بازتابی در این شرایط رخ خواهند داد، در ادامه با نحوه ی طراحی آثار هنری آشنا خواهید شد.
تصاویر بالا برای نشان دادن تکنیک های طراحی، با استفاده از مداد زغالی تیره و پاکن ایجاد شده اند.

۱. اجسام را در زیر نور قرار دهید

اجسام جالبی همچون قوری فلزی براق و گلدان سرامیک انتخاب کرده و در یک مکان پرنور در نزدیکی خود قرار داده و نقاطی که نور تابیده شده و نقاط سایه را مشاهده کنید.
سپس اشکال اصلی را با دقت به وسیله ی مداد زغالی رسم کنید، بعدا می توانید این خطوط را اصلاح کنید.

۲. سایه زنی را آغاز کنید

نقاطی که زیر نور مستقیم قرار دارند، اول طراحی می شوند و درجات تیره تر و روشن تر را مشاهده کنید.
سپس کار سایه زنی در سایه را آغاز کنید.
بر روی عمق سایه ی ایجاد شده از قوری سرامیکی که در قسمت چپ قرار گرفته، متمرکز شوید.
عمق دادن به سایه در قسمت راست قوری فلزی از قوانین سایه و روشن پیروی می کند.

۳. سایه ها را اضافه کنید

اجسام در این مرحله به شکل معلق به نظر می رسند، بنابراین یه زمینه سازی نیاز خواهید داشت.
سایه های ایجاد شده توسط اجسام که بر روی میز افتاده رسم کرده و به این ترتیب اجسام را بر روی یک سطح قرار دهید.

۴. محوسازی کنید

با استفاده از پاکن زغال، قسمت های بازتاب شده را پاک کنید.
در اینجا قسمت هایی از سمت راست گلدان که نور از قوری به آن بازتاب شده، پاک شده است.
اهمیت ثانویه ی این قسمت را نسبت به سایر مناطق هایلایت شده مشاهده می کنید.
در پایان، بخشی از کار را با انگشت محو کرده تا حرکت تغییر حالت اثر گلدان قابل مشاهده باشد.