چگونه مانند نقاشان مشهور ، نقاشی پرتره بکشیم

تقلید از استادان قدیمی سه هدف دارد.

 1. اولین هدف این است که از حساسیت زیبایی شناختی هنرمندانی که در نظر داریم، استفاده می کنیم.
  این موضوع مهمترین نکته در گسترش ذوق یا خبرگی به شمار می رود.
 2. هدف دوم یادگیری ترکیب رنگ، درجه و ایجاد لبه ها و طراحی از هنرمند می باشد.
  باید به نحوه ی اجرای لبه ها و مواردی که هنرمند از تصمیمات سبک شناختی استفاده کرده، دقت بیشتری داشته باشیم و تنها به آنچه میبینیم بسنده نکنیم.
  مثلا، Bougereau در اثر Jeanne موها  را ساده ساخته تا اشکال بزرگتری پدید آورد و تنها در قسمت هایی چند تار مو اضافه کرده است.
 3. هدف سوم دقیق بودن است.
  درست است که در این میان از اهمیت کمتری برخوردار است اما هنوز ارزش بالایی دارد.
  به این خاطر که گاهی بخش هایی از نقاشی چنان از استاد بزرگ تقلید می کند که گویا خود او آن را کشیده باشد.
  وقتی نمونه ی اصلی نقاشی با یک حرکت قلموی پهن انجام شده و شما به دنبال قلموی کوچکتر هستید و با چندین حرکت، به دنبال تقلید آن یک حرکت هستید،
  باید بدانید که این بسیار طبیعی است که بخواهید دقت خود را نشان دهید.

بهترین پیشنهاد این است که نقاشی با نیرو و شیوه ای مشابه هنرمند اصلی انجام شود و به این ترتیب این تقلید ارزش بیشتری تقلید نابجا با تکنیک های اشتباه خواهد داشت.

آموزش طراحی و نقاشی آنلاین