همبندی(اسمبلاژ) سنگ ها! ایده های خلاقانه برای ایجاد کارهای هنری با بتن

اسمبلاژ و بتن شاید دو تصویری در ذهن شما بسازند که معمولا آنها را در کنار یکدیگر قرار نمیدهید،
اما من مایلم تا این تصویر را در ذهن شما تغییر بدهم.
بعنوان یک سمبل در کار های اسمبلاژ، بتن میتوانند ایده های زیادی را بیان کنند:
تغییر حالت از پودر به مایع به جامد و شکل محکم، بتن میتواند تغییر شدیدی را نشان دهد.
سایر مفاهیم شامل ساخت یک پایه ی محکم یا شکل گرفتن یک طرح میشود.

اسامبلاژ

بتن کردن بر روی یک مقیاس کوچک

اگر شما در مورد بتن همانند گذشته ی من، پروژه های بزرگی همچون مجسمه های پارک ها و البته،
سایر انواع معماری را در سر می پرورانید، باید بگویم که اشتباه است.
من نیز بدین گونه فکر میکردم، تا اینکه درجه خاصی از بتن که برای هنرمندان صنعت جواهرات ساخته میشد را یافتم،
و آنجا بود که فهمیدم میتوان در دسته های کوچکتر نیز اینکار را انجام داد. یافتم!
نه تنها برای کارهای اسمبلاژ میتوان از آن استفاده کرد، بلکه برای این کار نیاز به هیچ ابزار خاص یا ویژه ای نیز نیست!
یک فنجان نوشیدنی یکبار مصرف، کمی آب و یک ترکیب کننده ی چسب (مثل کاردک پالت در نقاشی)،
بعلاوه ی چیزی برای قالب گیری ترکیب،
تمام چیزیست که برای انجام این کار بدان نیاز داریم.