روش هایی برای لایه بندی در میکس مدیا

شاید شما نیز از زمان کودکی، چیزهایی را میساختید و سرگرمی هایی شامل آبرنگ، نقاشی، مجله هنری، دوزندگی و قلاب دوزی داشته اید .