چگونه با پرایمر می توانیم به نقاشی های پاستلی بافت اضافه کنیم

استفاده از پرایمرهای پاستل در خلق سطح برای کارهای هنری بدین معناست که می توان سطوحی با بافت بیشتر ایجاد نمود که لایه های بیشتری از پاستل را بر روی خود نگه می دارند.
پرایمرها همچنین تنوع بافت ها را بیشتر می سازند و از این طریق به اثر هنری شما جذابیت و هیجان نمایشی خواهند بخشید.
یکی از جذاب ترین نکات در خصوص پرایمرها، زیرسازی کار را انجام داده و شروع نقاشی بدون ترس از خالی ماندن بوم، راحت تر خواهد بود.

وقتی زیرسازی زودتر انجام می گیرد، مهارت های طراحی و نقاشی بیشتر از همیشه ادغام شده و رنگ های مختلف ترکیب می شوند.
این اتفاق به نتایج جذاب، غیرمنتظره و بی برنامه خواهد شد.