طراحی دست

یادگیری کشیدن دست به نظر دشوار می آید.
در واقع، این طراحی برای بیشتر هنرمندان چالش برانگیز است.
اما، مانند مهارت طراحی افراد و به خصوص چهره ها، بسیار کارآمد است.
دست انسان قطعه ای پیچیده و شگفت انگیز از آناتومی بدن انسان است و یکی از
ویژگی های به یادماندنی در سراسر جانوران، به همین دلیل یادگیری طراحی دست ها بسیار حائز اهمیت است.
در این آموزش، با نحوه ی طراحی دست ها آشنا خواهید شد.
بریان متنی، راهنمای ساده ی گام به گام خود در طراحی دست ها،
از جمله ساختار درونی دست مثل استخوان بندی و عضلات را در میان می گذارد.