بازتاب های حیرت آور نقاشی کنید

مهارت های نقاشی دیجیتال نمایش بازتابش های درون شیشه را به شیوه ای مستقیم ممکن می سازد.
گرچه طبیعتا نسبت به ابزارآلات مرسوم از سختی بیشتری برخوردارند.
همه ی این ها به کاربرد لایه ها در نرم افزارهای نقاشی بستگی دارد.
در نقاشی تصویر بازتاب شده از یک فرد در شیشه، به خاطر داشته باشید که این سبک نسبت به روش سنتی دشوارتر است.
همه ی این ها با استفاده از نرم افزارهای نقاشی امکان پذیر است.
در نقاشی از بازتاب یک فرد در پنجره، باید به خاطر داشته باشید شیشه ی پنجره با آینه که تصویری شفاف و واضح ایجاد می کند، متفاوت است.

پنجره به دلیل خاصیت شفافیت عملکرد متفاوتی خواهد داشت.
پس زمینه ی تیره ی قسمت دیگر پنجره سبب ایجاد بازتاب می شود.
برخی جنبه های پس زمینه در بازتاب، مانند بخشی از تصویر پدیدار می شوند.
بنابراین افراط نکردن در آثار به جا مانده از شفافیت نکته ی بسیار مهمی می باشد.
به خاطر داشته باشید که شیشه سطحی براق اما شکننده دارد.
عواملی همچون خاک، فرسایش و شکستگی بر روی شیشه تاثیرگذار بوده و ظاهری واقع گرایانه تر به آن خواهد داد.

در این مرحله طراحی را با محیطی که در شیشه ی پنجره بازتاب شده، آغاز نمایید.