شروع نقاشی های رنگ روغن

از ابزار گرفته تا مهارت ها، با پنج نکته ی مهم در نقاشی های رنگ روغن خود موفق خواهید شد.
نقاشی با رنگ روغن یکی از هیجان انگیزترین شاخه های خلق آثار هنری است.
ممکن است برخی از رنگ های روغنی هراس داشته باشند، اما در حقیقت یکی از بهترین شیوه های یادگیری را در پیش روی شما قرار خواهد داد و حتی می توانید از طریق آزمون و خطا این روند را طی نمایید.
در واقع نقاشی رنگ روغن هرگز خراب نمی شود، به این خاطر که امکان اصلاح در آن وجود دارد.
مهمترین نکته در نقاشی با رنگ روغن، حس شادابی و لذت کار کردن با بافت براق و غنی آن است.
همیشه باید به نقاشی به شکلی کلی و تمام بوم نگاه کنید.
به جای تصور نتیجه ی پایانی، باید در نظر داشته باشید که نقاشی در هر مرحله چگونه به نظر می رسد.
شاید بهتر باشد این اثر را در عوض طراحی به شکل یک مجسمه نگاه کنید که با استفاده از رنگ، حرکات، بافت و عمق خلق می شوند.

در ادامه با برخی از لوازم اصلی و تکنیک های مورد استفاده در رنگ روغن آشنا خواهید شد.