روشها و تکنیکهای نقاشی ازگل ها

در موضوعت متداول در گالری های هنرمندان غیر حرفه ای معمولا چهره دختران زیبا گل ها و مناظر محلی هستند.
که بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص می دهند.
ولی نقاشی از گل ها به روش رنگ روغن در این میان ممکن است دچار معضلاتی باشد
چه بسا هنرمندان رنگ روغنی هستند که به دلیل عدم آگاهی از ساختار گل ها آناتومی آنها از لحاظ گیاهی تصاویری خلق می کنند که انواع بازار آن ها به نام ” تصاویر مناسب جعبه های شکلات ” شناخته می شوند.

بنابرین برای رفع این قبیل مسائل بهتر است :

  1. هنرمندان با نگاه دقیق تر و عمیقتری و با آگاهی بیشتری به ساختار گلها به نقاشی از آنها بپردازند.
  2. شخصیت وجودی هر گل را در یافته و بیشتر از اینکه به نشان دادن زیبای به
    جذابیت گل بپردازند، کیفیتهای خصوصیات خاص هر گل را در تصویر خود ارائه دهند.
  3. ناحیه های روشن و براق گلها را با رنگ های هماهنگ آن در ترکیب بندی خود تاکید کنید.
  4. آثار نقاشان خاص این روش را دنبال کرده و بر مباحث ترکیب بندی و بهره برداری صحیح از فضا دقت کنید.
  5. با بررسی و تحقیق بر روی گلها را برای خود رنگها ی مورد نیاز و اشکال بهتری را در قالب روشی نیمه انتزاعی بر گزینید.

هدف اصلی هنرمند نقاش گل ها و یا حتی مناظر باید به این باشد که ابتدا خوب ببیند و به کاوش بپردازد تا در نهایت طبیعت واقعی درونی هر چیزی را پیدا کرده و آن طبیعت را بازگو سازد.
چرا اینگونه به نظر می رسد که افراد غیر هنر و عامه بیشتر از نقاشی گل ها لذت می برند و یا چرا گاهی میبینیم که جذابیت این گیاهان به روشهای غیر هنری نشان داده می شوند
آیا این به این دلیل نیست که از رنگهای درخشان و گاهی بیش از حد روشن در نقاشی ها استفاده میشود، همین عوامل می توانند سبب شوند تا به تدریج اشکالات کار را دریابیم.

نقاش ماهر آنی است که منظره ( باران خورده ای را با تمام گرفتگی احوال زمین های کشاورزی اش و با تمام بی حالی آسمانش نقش ببندد.
که البته این همان چیزی است که در ابتدا گفتیم: ابتدا خوب ببینید، کشف کنید و طبیعت درون موضوع خود را تصور کنید نه خود بیرونی آنرا.

” واقع گرایی تصویری “

اولین دغدغه یک نقاشی گل  گیاه باید “دقت ” باشد.
این به این معناست که جزئیات و خصوصیات گیاه دسته بندی آنها و توصیف گیاه توسط هنرمند درک شده باشد و ریزه کاری های منعکس شده در اثر نتیجه این بررسی باشد.
اینکه چگونه برگ گیاهان از ساقه آنها بیرون می آیند؟ فرم دقیق برگها چگونه است ؟

آیا برگها در وره جوای و وره یک گیاه کاملا رسیده و بالغ یک شکل هسند طرح روی برگها چیست ؟
اوندها و برخی نقاط زیر برگها چگونه هستند ؟ و غیره …
فقط در صورتی  یک هنرمند نقاش می تواند نتیجه نهایی موردد قبول را دریافت کند که اشراف کامل به این قبیل اطلاعات داشت باشد و ابزار مناسب را نیز برای جزئیات انتخاب کند.

آنچه بسیار حائز اهمیت است مطالعه و تحقیق وسیع در مورد گیاهان است کاری که هنرمندان قرن 17 آلمانی در آن خبره بودند.
در آثار ایشان که بسیار شباهت به آثار فتوژورنالیسم داشت خبری از آزادی دید هنرمند نبوده و هر آنچه توسط وی به نظر می رسید دقیقا و بدون کوچکترین تغییری بر کاغذ نقش می بست در این کارکه صبر و حوصله و چیرگی زیادی را می طلبید شاید برای کشیدن یک اثر رنگ روغن بزرگ از گل و میوه ها ماه ها و یا سالها زمان میبرد.

با اینکه این نقاشان بسیار در کار خود خبره بوده اند این سوال مطرح می شود که آیا امروزه مخاطب و بازار و خواهانی برای این گونه آثار که با چنین مشقتی بوجود آمده اند وجود دارد ؟
یا اینکه خیر این چنین مهارتی که تمرین و تفحص زیادی( شاید به اندازه طول عمر هنرمند ) را میطلبید امروزه در میان هنرمندانی که کمتر رغبت به کاوش در آن دارند دیده میشود.
ولی با همه این احوال تعدادی نقاش هستند که حتی امروزه طالب خلق اینگونه آثار حتی برای به نمایش در آوردن در یک نمایشگاه هستند.

” پالت هنرمند و نکات حائز اهمیت “

بسیاری از نقاشی های گل رنگهای شفاف و درخشان خیره کننده دارند.
این حالت ناشی از 2 روش کار میتواند باشند.
به حالت کلی هنرمندهای سده 19 از …. است رنگی برای درخشان سازی اثر خود استفاده می کردند گل ها با سایه های بسیار غلیظ و تند و بر پس زمینه تیره نقاشی می شدند
این نحوه کار هنوز نیز تداوم دارد خصوصا در نقاشی مستقیم از سوژ رنگ و نور کلی باید به سرعت در اثر خلق شده لحاظ شود.

شاید از جمله دلایلی که هنرمندان غیر حرفه ای از نقاشی گل و گیاه به سبک رنگ روغن انزجار دارند و رعایت نکردن چنین اصولی باشد که تنوع زیادی از نوع رنگها دیده نمی شد
و رنگها دارای نوعی تلفیق  یکنواخت هستند در برطرف کردن این مسئله ابتدا هنرمند می بایست طرح اصلی خود را چه از لحاظ  ترکیب بندی و چه از لحاظ رنگی معین کند.
واضح است که بررسی و تحقیق در مورد آثار گذشتگان نیز خالی از لطف نیست.

روش دیگری که می توان در انتخاب پالت برای نقاشی گل و گیاه رنگ و روغن در نظر داشت همان است که در قرن 17 بکار می رفته رنگهای انتخابی آنان بسیار محدود تر از تعدادی است که امروزه بکار می روند.

از آنجا که رنگهای ثانویه معمولا با هم مخلوط می شدند اتفاقی نظیر آنچه امروزه به آن ” گل شدن رنگها “ست پیش می آمد که طبعا به همین سبب تنالیته های براق و سایه های تندی که انتظار می رفت بوجود نمی آمدند.

 اما امروز روز بیشتر هنرمندان رغبت بیشتر به سمت رنگهای آرامتر و کمرنگ تر دارند و کارخانجات رنگ نیز توانسته اند تن های بسیار حیرت آوری از رنگهای مصنوعی و ارزان را در اختیار هنرمندان قراردهند

توجه مهم

توصیه میشود میزان آزادی عمل خود را کنترل کنید در غیر اینصورت ممکن است دچار مشکلاتی شوید که در اینجا ذکر میکنیم.
بهتر است در عین اینکه در انتخاب رنگها آزاد هستید در مورد هماهنگی آنها زمان بیشتری به خود دهید چرا که در کنار هم قرارگیری غیر منطقی رنگهای مصنوعی ممکن است
باعث عدم ایجاد اثر مطلوب شما شود و هم ایکه استفاده بیش از حد ارزشهای کمرگ باعث ایجاد عمق کمتر در کار شما می شود در بدترین وضعیت کار نهایی شبیه پوستری میشود که شاخه ای از هنر گرافیک بوده و تنها طرح است نه هنر نقاشی.

” خطاهای رایج “

نقاشی زیادی با موضوع گل وجود دارند که در وسط زمینه گلی را در گلدان متصور شده اند که در یه سینی نقره ای برروی میزی بسیار تمیز و براق قراردارند و هیچ عاملی متحرکی در پس زمینه یافته میشود.
با در نظر گرفتن تمامی مهارت هنرمند نقاشی کامل مرده و بی جان به نظر میرسد.
نقاشی های مطلوب معمولا تمامی زمینه را تحت تاثیر قرار میدهند و در همین روند حالت 3 بعدی را نیز مجسم میشوند.
به جای قرار گیری گل ها در حالتی کاملا رسمی بهتر این است که نوعی پیچیدگی و در هم تنیدگی در عوامل … نیز ایجاد کنیم.

این پیچیدگی ها میتواند در اثر بررسی و تحقیق هر چه بیشتر بر ساختار گیاهان بوجود آید و یا با ایجاد نوعی ترکیب بندی انتزاعی از انجائیکه در ترکیب بندی نقاشی ها شرقی نوعی گرافیک نهان را میبینیم که همان جای قرارگیری درست و صحیح هرشی ء باشد و این دسته از آثار نیاز به تحقیق و مکاشفه وسیعی دادند.
درست است که تاکید بسیار زیادی بر جنبه علمی تحقیقات در هنر نقاشی داریم اما به یاد داشته باشیم که علم در اینجا تنها جهت تحلیل سوژه در جهت کمک به خلق اثری متحرک و منحصر به فرد است.