تداعی نور از تاریکی در طراحی

تداعی نور از تاریکی در طراحی

ما انسانها معمولا به ندرت در تاریکی مطلق قرار میگیریم.
حتی در طول شب نیز معمولا عواملی نظیر مهتاب و یا وسایل الکتریکی مانند گوشی تلفن باعث می شوند تا تاریکی کامل از بین برود.
در طراحی می بایست تاریکی را امری پیش فرض در نظر بگیریم که نور و روشنایی که لازمه آن انرژی است در آن داخل می شود و هویت آنرا متاثر خود می سازد.

در هنگام طراحی یک ورق کاغذ سفید در حکم نوری شدید می باشد در طراحی از سوژه تقریبا تمامی آن را تیره می کنیم و تنها روشن ترین قسمت های سوژه سفید باقی خواهد ماند این روش متداول سایه زنی نه تنها حلت طبیعی تاریکی را مورد تحریف قرار می دهد بلکه می تواند باعث این شود که هنر جوی طراحی درک صحیحی از عملکرد واقعی نور نیابد.
از طرف دیگر نر ماده ای قابل اندازه گیری و پویاست نور در واقع از ذرات بسیار ریز به اسم فوتون بوجود می آید که این فوتونها از منبع نورانی جاریی شده و بر سطح جسم می نشیند و آنرا نورانی میکند.
بنابراین یک هنرمند چگونه می تواند حس واقعی و طبیعی نور را به درستی در اثر خود پیاده سازی کند؟

” طراحی به وسیله نور “

طراحی با مداد سفید بر کاغذ سیاه می تواند نور را تداعی کند در واقعیت امر رنگ دانه های سفید بر سطح کاغذ سیاه نقش فوتونها را در اتاق تاریک ایفا میکنند آن روند حس کاملی از چگونگی ایجاد نور بروی آبژه (Object) و به جای ماندن سایه را به شما می دهد.
استفاده از مداد سفید برای اولین بار ممکن است کمی چالش بر انگیزه باشد به دلیل اینکه هدف هنرمند طراح سایه های غلیظ است ( نه روشنایی دقیق) بیشتر هنرجویان طراحی به اثر عادت مداد را بیشتر در قسمت های تیر و تر فشار را در نواحی روشنتر به تدریج کمتر می کنند.

در حالیکه طراحی با مداد سفید کاملا بر عکس دارد.
به این صورت که هر چه بیشتر مداد را فشار دهید آن ناحیه را روشنتر به تصویر می کشید.
این نوع طراحی به شما کمک  می کند تا بتواند دست ذهن خود را طوری آماده سازید تا بتوانند نو را طراحی کرده و سایه ها را در تاریکی قرار دهند.
بنا بر آنچه که گفته شد بهتر است قبل از شروع طراحی های پیچیده مانند طراحی از آناتومی و یا طبیعت (منظره ها) پیشنهاد می کنم به طراحی از جسمی کاملا ساده بپردازید.