ایجاد عمق به افزودن لایه ی کدر و روشن به نقاشی گفته می شود.
از این روش در مناطق روشن تر استفاده می  شود.
ایجاد عمق نیز مانند جلاسازی باید بر روی لایه ی رنگ خشک شده اعمال شود و معمولا رقیق نشده و از قلموی خشک استفاده می شود.
رنگ ها غلیظ هستند و در واقع در رد قلمو آثار خود را به جا می گذارند.
از ایجاد عمق در نقاشی آسمان، لبه های ابرها نیز استفاده می شود.
(از ترکیب سفید و زرد ناپل برای ایجاد نور پس زمینه استفاده کنید)

چطور می توانید در طراحی عمق ایجاد کنید

یکی از مشکلاتی که برخی هنرجویان در طراحی مناظر به آن برمیخورند این است که در طراحی آسمان باید خطوط را به صورت افقی بکشند یا خیر.
پاسخ این پرسش مثبت است.
اتمسفر به صورت افقی حرکت می کند به این ترتیب برای ایجاد عمق در طراحی، باید این موضوع را در طراحی خود پیاده کنید.
اگر با مداد کار می کنید، حرکات مداد و ترکیبی که ایجاد می کنید باید افقی بوده تا عمق و حرکت هوا را نشان دهد، حتی اگر شما این حرکت را نبینید.
در این صورت حتی اگر ترکیبی که ایجاد می کنید بیش از حد صاف و صیقلی باشد، هر چیزی که در مسیر خطوط مداد باشد جزئی از آسمان به حساب می آید.

اگر خطوطی که با مداد رسم می کنید عمودی شوند، هر خطی که باقی مانده و ترکیب نشده ممکن است پس زمینه را مسطح نشان دهد.
از طرف دیگر، خطوط عمودی یکی از روش های موثر نشان دادن سطح در پس زمینه هستند و فاصله را نشان نمی دهند.
آب و زمین نیز به صورت افقی به تصویر کشیده می شوند.
خطوط افقی نشان دهنده ی حرکت آب هستند و همینطور که به دوردست می رویم سطح را مسطح تر نشان می دهند.
خطوط افقی در میانه و جلوی تصویر در طراحی و نقاشی نیز نشان دهنده ی لایه های فاصله و اتمسفر هستند که برای ایجاد عمق به آنها نیاز است.

ایجاد عمق در طراحی