چگونه مانند یک امپرسیونیست نقاشی بکشیم

آثار امپرسیونیست طبیعی و خودخوش بوده، و  حرکات قلم آنها جسورانه و بدون جزییات بسیار بودند.
در این آموزش، صحنه ی یک کافه ی معاصر را با استفادهاز آبرنگ و شیوه ی هنرمندان امپرسیونیست نقاشی خواهیم نمود.
تکنیک های امپرسیونیست مطابق اصول اولیه ی نقاشی آبرنگ نیز هستند.
رنگ ها در یک حرکت قلم اعمال شده و اصلاح یا صاف نمی شوند.
به این ترتیب ظاهری ناتمام بر کار می ماند که بیینده را مجاب می سازد تا نقاشی را به پایان رساند.