10 اشتباه رایج هنرجویان هنگام ورود به عرصه طراحی و نقاشی

1- ورود به عرصه هنر با دیدگاه اینکه هنر نوعی ابزار تفریح و سرگرمی است

بسیاری از دانشجویان هنر بر این باور هستند که هنر نوعی سرگرمی که به واسطه آن می توانند با رنگها بازی کنند
و یا با مداد شمعی های رنگین به کشیدن نقاشی های بدون هدف بپردازید و صفحه کاغذ را رنگین سازند.
آن دسته از هنرجویان که با این دیدگاه وارد عرصه هنر می شوند به زودی دچار ضربه ای هوشیار کننده میشوند گویی که از خواب و خیالی لذت میبردند و حال دیگر اینطور نیست
همانطور که هنر سرگرم کننده دادند و به همان میزان حجم غیر قابل تصوری کار و تمرین و تلاش دائمی و مستمر را نیاز دارد.

تعداد زیادی از هنرجویان نیز زمان زیادی را صرف پرداختن به تکالیفی که براساس موضوع خاصی به آنها داده می شود می کنند.
هنر هرگاه لذت ترکیب خط و موضوع رنگ و شکل و فرم و بافت را تداعی کردن
و به این وسیله شما را سرشار از لذت کرد میتواند مسیر انتخاب درست شما باشد
در غیر اینصورت ابزار طغیان و شکنجه و آزار شما خواهد بود که نه تنها لذت را در شما نابود میکند بلکه تمام شوق وجودی شما را نیز زیر سوال می برد.

طراحی و نقاشی