ترفندهای تشکیل پس زمینه در نقاشی

آنچه که به هنرمندان کمک میکند تا آن بخش های سفید را از بین ببرند، ترفندهای تشکیل پس زمینه است تا ایده هایی را برانگیزند،
یک تخته برای ترکیب رنگها ایجاد کنند و شروع یک یا دو تصویر را بیابند تا برای ادامه کار بر آن تکیه کنند.
در اینجا ما 10 ترفند آسان تشکیل پس زمینه در هنر آمیخته را از بهترین هنرمندان جمع آوری کردیم.
این ترفندها به شما کمک میکنند تا پروژه بعدی خود را سریع و با موفقیت انجام دهید، حال چه در یک مجله هنری در حال کسب تجربه هستید و چه بر روی کولاژ یک تصویر کار میکنید.
چه کسی از صفحه ی خالی میترسد؟ قطعا آن فرد شما نیستید. به خواندن این متن ادامه دهید.