نکاتی برای طراحی فیگور انسان

در اینجا می خواهیم دائره المعارف مختصری از طراحی بدن انسان را برای شما ارایه دهیم.
در بدو امر با مراحلی بسیار دوست داشتنی مواجه می شوید و آنچه مهم است این است
که حتی اگر یک تازه کار نباشد هرگاه مداد در دست می گیرید مثل بار اول با چالش های جدیدی مواجه خواهید شد.
این چالشها علاوه بر اینکه هیجان شما را بر می انگیزند بلکه در انتهای کار خود در می یابید که آنچه خلق کرده بودید، مخاطب را در نگاه اول به پاسخ دادن وا می دارد.
این بدین معناست که طراحی از بدن در زمره مهمترین و کلیدی ترین طراحی ها قلمداد می شود.

در اینجا در بخش های مختلف انواع فیگور ها و حالات، تناسبات و … را به شما ارایه می دهیم.
تکنینک ها به صورت ساده و مفید در اختیار شما قرار داده می شود و شما در طول این مسیر می توانید به تمامی توانایی های خود واقف شوید.

به طور کلی طراحی بدن انسان از دوران باستان تا کنون توانسته سبب خلق بارزترین نمونه های آثار اکسپرسیونیستی باشد.
این امر به خاطر حالتها و فرمهای داینامیک بدنی می باشد که اثر را به اثری منحصر به فرد تبدیل میکند.
تصور یک طراحی فیگور بدون ژست مناسب همانند اثر نقاشی ای است بدون رنگ.
پس توصیه می شود در طراحی بدن انسان از ژست های با پویایی بیشتر، قوس ها و پستی بلندی های بیشتر استفاده کنید.

 تصویری که توسط اگون شیله در 1918 طراحی شد.