مبانی طراحی با زغال

طراحی با زغال جذاب است زیرا اختیار کافی دارید تا حرکات بزرگ و چرخشی بر روی کاغذ ایجاد کرده و در عین حال کثیف کاری کنید.
در این آموزش، با اصول اولیه ی طراحی با زغال، از انتخاب انواع تا ایجاد حالت بر روی کاغذ آشنا خواهید شد.
ترفندهای جذاب تر شدن سوژه و خلق درجات زیبا در طراحی در ادامه ذکر شده اند.

لوازم مورد نیاز

  • کاغذ طراحی یا کاغذ کاهی
  • مداد زغالی
  • زغال بید
  • قلم زغال
  • دستمال چرمی
  • پاکن خمیری
مبانی طراحی با زغال