چگونه مانند ون گوگ نقاشی کنیم

نقاش هلندی سبک پست امپرسیونیست، ونسان ون گوگ (۱۸۵۴-۱۸۹۰) در طول دوران کاری خود خودنگاره های بسیاری بر جای گذاشته بود، هر چند می توان گفت که برخی از آنها در دسته ی این خودنگاره ها قرار نمی گیرند.
مثلا Irises که یک سال پیش از مرگش در نوانخانه ی Saint Paul-de-Mausole در سن رمی پرونس نمونه ی کاملی از این سبک نقاشی است.

در این نقاسی تاثیرگذار یک گل سفید تنها و سرسخت ایستاده است.
خودنگاره یا سلف پرتره روش های متعددی دارد که هر یک امکان اظهار نظر فردی و همچنین بازگوی اهداف آتی را برای هنرمند فراهم می سازد.
در این قسمت به مراحل خلق خودنگاره از ابتدا تا انتهای کار و همچنین نکات کلیدی از استاد بزرگ، ونسان ون گوگ می پردازیم.