طراحی از بینی

اجزای صورت سبب جذابیت آن می شوند.
گرچه همه ی این اجزا در انسان ها مشابه است، اما در عین حال هر یک از انسانها تفاوت های ریز و درشت مخصوص به خود را دارند.
مثلا همه ی بینی ها از یک برآمدگی تشکیل شده اند که به دنبال آن غضروف و دو سوراخ بینی قرار گرفته است.
اما برخی از بینی ها باریک و بعضی پهن هستند، برخی سر بالا و بعضی دیگر به سمت پایین می باشند و همچنین خیلی تفاوت های دیگری در آنها وجود دارد.

آموزش طراحی بینی