گام به گام با مهارت های طراحی

طراحی های مقدماتی: نوع مداد، نوع کاغذ، طرز ایستادن

یادگیری طراحی آسان است به محض اینکه دفتر طراحی را باز کرده و نحوه ی گرفتن
مداد و قرار دادن کاغذ و ایستادن را یاد بگیرید و همچنین موضوع خود را به عنوان یک مبتدی بیابید، کار آغاز خواهد شد.
اگر شما یک هنرجوی تازه کار هستید و یا هنرمندی که به دنبال روش و ابزار مناسب برای اجرای آثارش می باشد, اینکه بدانید از کجا  و چگونه شروع کنید نکته ای بسیار مهم به شمار می آید.
این نکات ضروری به شما در افزایش مهارت و طراحی های بهتر کمک خواهند نمود.

1- طرز در دست گرفتن مداد

نحوه ی گرفتن قلم در نوشتن سبب می شود تا خطوط محکم و کنترل شده خلق کنید.
البته از این حرکت می توانید در افزودن جزییات به طراحی استفاده کنید.
گرفتن قلم از بالا (overhand grip) یعنی زمانی که مداد بین انگشت اشاره و شست قرار می گیرد،
و انگشت میانی آن را تحت کنترل نگه داشته و سایر انگشت ها بر روی کاغذ قرار می گیرند.

این طرز گرفتن مداد امکان ایجاد حرکات وسیع تر و چنانچه از پهلو گرفته شود
سایه های کم رنگ تر و پهن تری را می توان با آن ایجاد کرد و بر عکس اگر از نوک مداد استفاده می کنید این سایه ها تیره تر و باریک تر خواهند شد.
هنگامی که مداد را به شکل نوشتن در دست گرفتید بهترین نحوه ی قرارگیری کاغذ روی سطح افقی بوده هنگامی که قلم را از بلا در دست می گیرید باید کاغذ را روی سزح تقریبا عمودی( مایل) قرار دهید.

طراحی برای مبتدیان