نکات مهم در طراحی چهره :

( 6 نکته مهم طراحی چهره که از آن خبر ندارید )

  • طراحی چشم ها،
  • بینی،
  • دهان و پوست

یک هنرمند با دقت ویژه ای به چهره و دور نمای آن توجه میکند.
در صورت عدم توجه به جزییات ، میتواند طراحی پر از خطا و خارج از واقعیت انجام شود.
در اینجا 6 نکته مهم طراحی چهره و روش صحیح انجام آنها توسط Mau-Kun Yim آورده شده است.