نقاشی با کاغذ رنگی

در این بخش 3 راه استفاده از کاغذهای رنگی برای نقاشی با مداد رنگی را معرفی کرده ایم.
به این نکات توجه کنید و ببینید که کدام یک برای نقاشی  بعدی شما مفید است.

وقتی که یک اثر هنری می بینید، تا به حال شده یک قسمت از آن بیش از سایر قسمت ها بدرخشد؟
مانند ستاره یک فیلم؟
دراینجا سه رازی که میتوانید کمک کند تا نقاشی با مداد رنگی بیشتر بدرخشد، آورده شده است.

معمولا تازه کارها کاغذ سفید برای نقاشی با مداد رنگی انتخاب میکنند و از قابلیت استفاده از کاغذهای رنگی اطلاع ندارند.
باید کاغذ را به درستی انتخاب کنید.
اگر میخواهید به نتایج خوبی برسید باید مناسب ترین کاغذ را برگزینید.