دمای رنگ

درجه ی رنگ ها ایجاد عمق و وجه خواهند نمود

توجه به ظرافت های درجه ی رنگ ها در نقاشی تفاوت بسیاری در تصورات فضایی از عمق و شکل ایجاد خواهد نمود.
در تصویر فوق مشاهده می کنید که دایره ی گرم و قرمز گویا جلوتر قرار گرفته و دایره ی آبی و سرد، عقب تر از آن واقع شده است.

این پدیده به این خاطر است که طول موج رنگ های گرم بلندتر هستند بنابراین چشم ها زودتر از رنگ های سرد که طول موج کوتاه تری دارند، آنها را دریافت کرده و می بینند.
استفاده از رنگ های گرم در جلوی تصویر و رنگ های سرد در پس زمینه، مسافت و منظره و همچنین عمق و فضای دنیای واقعی را در نقاشی تداعی می کنند.
این تصور نزدیکتر و دورتر همچنین باعث به وجود آمدن وجه خواهد شد.

در ادامه خواهید دید که درجه ی رنگ چگونه در ایجاد تصور عمق و وجه در نقاشی مورد استفاده قرار می گیرند.

۱ از ابتدای کار از درجه ی رنگی استفاده کردیم تا تصور عمق توسط پس زمینه ی سرد و استفاده از رنگ های سرد در پارچه ی سفید که نسبت به پس زمینه عقب تر به نظر می آید را ایجاد نماییم.
به همین خاطر از ترکیب رنگ های خاکستری Payne و قرمز کادمیوم و سفید تیتانیوم استفاده کرده ایم.
در نقاطی از پارچه که نور برآن تابیده شده و نزدیک به لبه ی جلویی هستند،
از ترکیب رنگ های زرد ناپل روشن و سفید تیتانیوم استفاده کردیم.
با گرم کردن این نقاط، نه تنها جلوه ی نورانی بودن به آنها می دهیم، بلکه اینطور به نظر می آید که نسبت به سایر اجزا جلوتر قرار گرفته اند.

دمای رنگ
دمای رنگ

۲ رنگ زدن میوه ها را شروع می کنیم.
گلابی در قسمتی که نور تابیده به نظر گرم تر از قسمتی است که در سایه قرار گرفته،
که تصور نورانی بودن و وجه را ایجاد می کند.
همین رویه در آلوهای قرمز رخ داده است.
با استفاده از زرد کادمیوم این نقاط از روشن ترین آلو( آلوی نزدیک به نور)  را گرم کردیم،
که حال به نظر می آید که جلوتر قرار گرفته است.
با استفاده از زرد کادمیوم، قسمت روشن آلو را می کشیم.

سایه ها سردتر هستند، که این تصور را ایجاد می نمایند که در نقطه ی دورتری قرار گرفته اند، همچنین سبب می شود تا وجه ایجاد شود.
این تفاوت درجات سرد و گرم، چیزی نیست که تصویر نمونه به ما نشان دهد ولی با آگاهی از قوانین درجه ی رنگ ها می توانیم به این تکنیک دست پیدا کنیم.
درجه ها همچنین در ارتباطات فضایی تاثیر خواهند داشت.
آلوی سمت راست اندکی در پشت آلوی دیگر قرار گرفته است.
این تصور به این خاطر به وجود می آید که قسمت هایی از آلوی جلویی روی آلوی پشتی قرار گرفته، و البته سرد بودن رنگ آلوی پشتی نسبت به آلوی جلویی نیز در ایجاد این تصور بی تاثیر نبوده است.

۳ در این قسمت می بینید که رنگ پس زمینه را به یک رنگ گرم و خنثی از همان درجه ی رنگ سرد پس زمینه ی قبل تغییر داده ایم.
وقتی این دو تصویر را با یکدیگر مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که چطور پس زمینه سرد تر در پشت میوه ها و پارچه و کاملا دورتر از آنها قرار گرفته در حالی که رنگ گرم تر، این پس زمینه را به میوه ها نزدیک کرده بود.

در اینجا تصویر نهایی این نقاشی را مشاهده می کنید و اندکی سرخی که به گلابی و تازگی که به آلوها اضافه شده است.
سرخی روی گلابی در نزدیک تر دیده شدن آن قسمت از گلابی و همچنین وجه سه بعدی تاثیر به سزایی دارد.

در پایان لازم است دوباره به این نکته اشاره داشته باشیم که رنگ های گرم باعث نزدیک دیده شدن اجسام و رنگ های سرد باعث دورتر دیده شدن آنها می شوند، از این نکته می توانید در ایجاد تصورات وجه و عمق و فضاسازی استفاده کنید.

دمای رنگ