5 نکته درباره طراحی از بالاتنه انسان

در طراحی از فیگور انسانی باید در وهله اول بدانید از کجا شروع کنید و اندازه ها را رعایت کنید