۱۰ نکته ی مهم در طراحی موضوعات متحرک

این روش ها به شما در طراحی انسان ها و حیوانات متحرک کمک خواهند نمود.
بیشتر ما در کارگاه ها به طراحی و نقاشی از یک مدل با حالتی خاص پرداخته ایم و یا از حیوانات غیر زنده طرح هایی کشیده ایم.
شاید طراحی یک موضوع غیر متحرک در شرایط نوری تحت کنترل آسانتر باشد، اما نتایج به دست آمده اغلب غیرطبیعی و بی جان مانند یک مانکن، خواهد بود.
یک راه حل این است که به طبیعت رفته و به سوژه های انسانی و حیوانی را با نور طبیعی بیابید که مشغول انجام کارهای روزمره ی خود هستند.
گرچه طراحی از سوژه های زنده ی متحرک چالش دشواری حتی برای هنرمندان توانمند به حساب می آید.
در ادامه به ده نکته از چگونگی طراحی سوژه های متحرک اشاره می شود.