انواع مداد طراحی

تاریخچه و حقایقی در خصوص گرافیت

آیا می دانستید که مغزی مداد طراحی با اینکه سرب نامیده می شود ولی از سرب نیست؟ سرب در قلم های باستانی به کار گرفته می شد.
مغزی مداد در واقع از گرافیت غیر سمی تولید می شود.
پس از کشف ذخیره ی گرافیت در سال ۱۵۶۴ در بارودیل انگلستان، از این ماده در مدادها استفاده شد.
گرافیت یک ماده ی معدنی است. یک ماده ی شفاف که از تغییر شکل کربن به وجود آمده است.
در قرن شانزدهم میلادی مقدار زیادی گرافیت ذخیره شده در کامبریای انگلستان کشف شد.
در ابتدا آن را گونه ای از سرب می شمردند و آن را plumbago یعنی خاک سرب می نامیدند.
امروزه هنوز هم به مغزی گرافیتی مدادها، سرب می گویند.

اثر به جا مانده از گرافیت تیره تر از سرب است اما به خاطر نرمی و شکنندگی به یک نگهدارنده نیاز داشت.
در ابتدا، دسته های گرافیت را به صورت رشته ای نگهداری می نمودند.
بعدها این ماده را درون یک نگهدارنده ی چوبی که با دست سوراخ می شد، قرار می دادند.
و به این ترتیب مدادهای چوبی به وجود آمدند.
اولین تولیدات کلی مدادها رنگ آمیزی نداشت.
نگهدارنده های چوبی مدادها در ابتدا رنگ آمیزی نداشت، تا جلوه ی چوبی آن به خوبی نمایش داده شود.
علت رنگ زرد بیشتر مدادهای شش گوش این بود که در دهه ی ۱۸۰۰ بهترین گرافیت ها
از چین وارد می شدند و رنگ زرد نیز نشان دهنده ی تمایلات مرتبط با چین می باشد.

اما در حال حاضر مدادهای گرافیتی در تراکم های متفاوت از 9B یعنی نرم ترین تا 9H که سخت ترین نوع است، یافت می شوند.
نرم ترین مدادها، تیره ترین خطوط را پدید می آورند.
همچنین گرافیت هایی در حجم های بزرگتر به منظور پوشش مناطق بزرگتر تولید می نمایند.