طراحی آناتومی

اصول طراحی آناتومی انسانی: طراحی سنین مختلف

در طی این آموزش ها، خواهیم آموخت که گذر زمان چگونه بر بدن و به خصوص صورت، تاثیر خواهد گذاشت.
در اینجا با تغییر کامل بدن و صورت از هنگام تولد تا پیری آشنا می شویم.

سخن آغازین

مشخص است که: گذر زمان برای هر فرد متفاوت است.
نمودار زیر به معنای این نیست که این مقایسه در هر فردی یکسان باشد، بلکه تنها کمک می کند تا افراد را با سنین متفاوت طراحی کنید.
در طول طراحی با کودکان بسیاری مواجه می شوید که ظاهری عجیب و غریب دارند و یا بزرگسالانی که چهره ای جوان دارند و این موضوع اندکی گیج کننده به نظر می رسد.
مجموعه ایی از این آموزش ها در اینجا جمع آوری شده اند که در طراحی صحیح شما را یاری خواهند نمود،
اما اجباری در رعایت همه ی این نکات وجود ندارد و تنها رساندن مفهوم و سن مورد نظر کافیست.