نقاشی با سایه های رنگی

چگونه در نقاشی سایه های رنگی را ترکیب کنیم ؟
ترکیب سایه ها برای برخی به منزله ی ترکیب رنگی کاملا جدید و در واقع دشوار است.
متاسفانه ممکن است نتیجه تیره و بی جان شده و به سایر بخش های نقاشی مرتبط نباشد.
اما در صورتی که این کار به درستی انجام شود، سایه ها پر از رنگ بوده و با اطراف هارمونی خواهند داشت.
گرچه این کار اصلا آسان نیست.
با استفاده از نکات زیر به درستی سایه ها را تکمیل کنید.