نقاشی پرتره با رنگ روغن

یادگیری نقاشی پرتره آسان نیست، اما مراحلی هستند که می توانید یادگیری خود را تسریع بخشید.
در این آموزش، با روند کار، از ایجاد سایه ها گرفته تا تشکیل اشکال و اهمیت هر حرکت قلم آشنا خواهید شد.
یادگیری نقاشی و طراحی روندی است که یک عمر به طول خواهد انجامید، پس از آن لذت ببرید.

۱. با خطوط شطرنجی طراحی کنید

از خطوط شطرنجی برای طراحی خود استفاده کنید.
می توانید از یک مداد برای طراحی کار استفاده کنید، پس از اتمام کار،‌خطوط شطرنجی را پاک کنید.
می توانید رنگ آمیزی را با یک رنگ گرم آغاز کنید.
توجه داشته باشید که ته مایه ی بوم بر روی رنگ های نهایی تاثیرگذار خواهند بود.
تنها اندکی ته مایه نتایج کار را تا حد بسیاری تغییر خواهد داد.