13 نکته ی مهم در تکنیک ابرنگ و ابزاری که به آن نیاز خواهید داشت

حتی اگر سالها از دنیای نقاشی دور بوده اید و یا هر روز ساعاتی را به تمرین نقاشی می پردازید، آغاز نقاشی تجربه ی حساسی خواهد بود.
قدم نهادن به مسیر شایدها در کارگاه نقاشی، همانند تجربه ی سفر کردن به دور دنیاست.
در ادامه نکاتی در خصوص تکنیک های نقاشی با آبرنگ ارائه می شود که جنبه های دیگر دنیای آبرنگ را به شما معرفی خواهد نمود.
پس از این آموزش ها، دفتر طراحی شما مملو از نقاشی های آبرنگی چشمگیر خواهد شد.

تکنیک آبرنگ