آموزش نقاشی گلدان

نقاشی با رنگ های اکریلیک: تمرین گلدان شیشه ای

بسیاری از مردم از تجربه های سخت خود در رسم یک شیشه ی شفاف، به خصوص اگر شیشه ی رنگی باشد، گله مندند.
در اینجا مرحله به مرحله توضیحاتی در خصوص نقاشی شیشه ی شفاف ارائه شده است.
همیشه « الگوها»‌ یی که در شیشه قرار گرفته اند را مورد توجه قرار دهید.
این الگوها از رنگ گلدان و همچنین تاثیرات نور که درون آن می تابد، ایجاد می شوند.